Hobsons Bay City Council - Viet

Welcome to Hobsons Bay City Council

Đón chào quý vị đến trang mạng của Hội đồng Thành phố Hobsons Bay. Hội đồng Thành phố hỗ trợ cư dân trong vùng bằng cách cung cấp các phương tiện và nhiều loại dịch vụ về các lãnh vực như sau:

 • rác, vật thải và vật có thể tái chế;
 • y tế cho bà mẹ và trẻ em;
 • chích ngừa;
 • nhóm chơi vui;
 • ghi danh học mẫu giáo;
 • dịch vụ cho thanh thiếu niên;
 • nhà hàng xóm;
 • quốc tịch;
 • dịch vụ cho người cao niên và những người có khuyết tật;
 • thư viện;
 • thể thao, công viên và dịch vụ giải trí
 • sở hữu và đăng ký thú vật;
 • xây cất và kiến trúc;
 • kế hoạch thành phố;
 • thuế địa phương và định giá;
 • trả tiền phạt trên mạng;
 • và còn nhiều nữa
language_line_short

Quý vị cũng có thể ghé đến Trung tâm Hành chính của chúng tôi ở địa chỉ 115 Civic Parade, Altona và chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên qua điện thoại cho quý vị.

Related Content
Rate this page

Was the information useful to you?