Hobsons Bay City Council - Macedonian

Welcome to Hobsons Bay City Council - Macedonian

Добредојдовте на местото на интернет на Hobsons Bay City Council. Општината ги поддржува нејзините жители со обезбедување на објекти и разновидни услуги, вклучувајќи:

• ѓубре, отпад и преработка;
• здравје на мајките и децата;
• имунизација;
• детски игралишта;
• запишување во градинка;
• младински служби;
• куќи во соседството
• државјанство;
• услуги за постарите лица и онеспособени лица;
• библиотеки;
• услуги за спорт, паркови и рекреација
• поседување животни домашни миленици и регистрација;
• изградба и градежништвото;
• планирање на градот;
• општински данок и проценки;
• плаќање казни преку интернет;
• и многу друго

language_line_short

Исто така може да го посетите нашиот Civic Centre на 115 Civic Parade, Altona и може да организираме за вас преведувач по телефон.

Related Content
Rate this page

Was the information useful to you?